කුරුලු හානියෙන් වගාව රැක ගන්න ලේසර් පන්නයේ විසඳුමක්

කුරුලු රංචුවලින් අස්වැන්න ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා බොහෝ රටවල්වල වගාකරුවන් භාවිතා කරන laser scarecrows උපකරණය පිළිබඳව යි මෙම කෙටි වීඩියෝව.

article

චෙකොස්ලොවැකියාව සාමකාමී ව දෙකඩ කළ ‘වෙල්වට් දික්කසාදය’

රටක් දෙකඩ වනවිට ලේ වැගිරීම්, ජාතීන් අතර නොසන්සිඳෙන අර්බුද සහ දිගුකාලීන දේශපාලන විරසක නිර්මාණය වීම බොහෝ දුරට සිදු වෙනවා. ඒ හුරුපුරුදු ඉතිහාසය වෙනස් වූ තැනක් ද ලෝකයේ තිබෙනවා.

article

End of Articles

No More Articles to Load