වැඩි ම පොසොන් ගීත කියූ විවියන් ද සිල්වා බොරලැස්ස

පොසොන් කාලෙට අහන්නට ලැබෙන පොසොන් ගීතවලින් වැඩි ම ප්‍රමාණයක් ගයා තිබෙන්නේ ග්‍රැමෆෝන් ගායිකාවක වුණු විවියන් ද සිල්වා බොරලැස්ස යි.

article

නින්දා අපහාස ජීවිතයට මල් මිටක් කර ගත් ලිසී

පෙනුම නිසා තමන් වෙත පැමිණි නින්දා අපහාස සියල්ල විඳ දරා ගනිමින් ඒ සියල්ල සිය සාර්ථකත්වයේ රහස බවට පත් කර ගත් තරුණියකි, එළිසබෙත් ඈන් වේලස්කුවේස්.

article

අරුම පුදුම හරිත කත – එළිසබෙත් ස්වීට්හාට්

 තමන්ගේ ප්‍රියත ම වර්ණය මුළු  ජීවිතය ම කර ගත් යම්කිසි අයකු පිළිබඳ ව ඔබ අසා තිබෙනවා ද? මෙම ලිපිය සිය ප්‍රියත ම වර්ණය ජිවිතය ම කර ගත් කාන්තාවක් පිළිබඳ ව යි. කැනඩා ජාතික කාන්තාවක වන එළිසබෙත් ඊටන් රොසෙන්තාල් හෙවත් එළිසබෙත් ස්වීට්හාර්ට් වන ඇයගේ ප්‍රියත ම වර්ණය කොළ පැහැය යි.

article

ජිවිත තර්ජනත් එක්ක රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධූරය දක්වා පැමිණි සරෝජිනීදේවී චාර්ල්ස්

ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධූරය උසුළනු ලබන්නේ කාන්තාවක්. ඇය නමින් සරෝජිනීදේවී මම්මත්රාජා චාර්ල්ස්…

article

End of Articles

No More Articles to Load