මානවවාදී සිනමා භාවිතයේ සලකුණ: සුමිත්‍රා


ප්‍රවීණ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂිකා ආචාර්ය සුමිත්‍රා පීරිස් 88 වැනි වියේ දී දිවි සිනමාවෙන් සමු ගත්තා. සුමිත්‍රා, අසහාය සිනමා අධ්‍යක්ෂ ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස්ගේ බිරිය යි. සිය නිර්මාණාත්මක සිනමා භාවිතයට මානවවාදී ගුණ සුවඳ එක් කළ සුමිත්‍රා! ඔබට සුබ ගමන්!

Related Articles