අතීතයේ ලොව පැවති ‘ලස්සන වීමේ’ අරුම පුදුම ක්‍රම

ලස්සන වෙන්නට අතීත කාන්තාවන් අනුගමනය කළ සමහර ක්‍රමවේද වර්තමානයේ දී අමුතු, විසුළු මෙන් ම, සමහර විටෙක භයානක ඒවා ලෙස පෙනී යනවා.

article

කැමිලා යටතේ වෙනස් වූ “රැජනගේ මිතුරියෝ” සුවිශේෂී තනතුර

“රැජනගේ මිතුරියෝ” යන තනතුර යටතේ සිය සහයිකාවන් බඳවා ගන්නා බව කැමිලා රැජන පසුගියදා නිවේදනය කළා.

article

සිය දිවි නසා ගන්නා ඉන්දියානු ගෘහණියන්ගේ ශෝකාන්තය

සෑම මිනිත්තු 25කට සැරයක් ඉන්දියාවේ කුමන හෝ ස්ථානයක සිටිනා ගෘහණියක් සිය දිවි තොර කර ගන්නා බව පැවසෙනවා. 2001 සිට දශක දෙකක් යන තුරුත්, මේ ප්‍රබල සමාජ ගැටලුව විසඳී නැහැ.

article

End of Articles

No More Articles to Load