තොල් ආලේපනයේ රසායනය ඔබට අහිතකර ද?

රූපලාවන්‍යයේදී Lipstick (ලිප්ස්ටික්) එහෙමත් නැතිනම් තොල් ආලේපන විශේෂ තැනක් අත් කරගන්නවා. මේ ලිපියේ අවධානය තොල් ආලේපනවල රසායනය පිළිබඳව යි.

article

වඩා හොඳ කුමන සැනිටයිසර්ද? අප නොදත් කරුණු කීපයක්

දෑත් සේදීම ශත වර්ෂ ගණනාවක් තිස්සේ පැවතෙන සිරිතක්. කොරෝනා සමඟ කරලියට ආ දෑත් සනීපාරක්ෂකවල (Hand Sanitisers) රසායනය පිළිබඳ කතා කිරීමට යි මේ සුදානම.

article

End of Articles

No More Articles to Load