බුද්ධි ගලනය ශ්‍රී ලංකාවේ පුහුණු ශ්‍රමිකයන්ගේ හිඟයට හේතුවක්ද?

මිනිස්සු තමන් ඉපදුණු රටෙන් පිටවෙලා වෙනත් රටක අධ්‍යාපනය ලබන්න හරි, ජීවිකාව කරන්න හරි, පදිංචි වෙන්න…

article

වේගයෙන් වෙනස් වන කොළඹ නගරය

මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් කොළඹ නගරයේ ඉතා උස ගොඩනැගිලි තිබුණා නම් ඒ බොහොම අඩුවෙන්. වේදිකා නාට්‍යයක නගර වර්ණනාවක ආපු “අහස සූරන මැඳුරු” ගණයට අයත් කියලා සලකන්න පුළුවන් ඒවා තිබුණේ කිහිපයයි

article

ලංකාවේ වාහන ලියාපදිංචි කිරීම් දත්ත ආශ්‍රිතව දැනගතහැකි කරුණු 6ක්

ප්‍රවාහනය කියන්නේ ලංකාවේ අපි එතරම් බරපතල විදිහට හිතන දෙයක් නෙමෙයි. විශේෂයෙන්ම අමුතු දෙයක් සිදු වෙනකන්…

article

End of Articles

No More Articles to Load