වසර මිලියන 250 කට පසු ලෝක සිතියම කෙබඳු වේ ද?

පෘථිවියේ සාගර සහ මහාද්වීපවල හැඩය සහ පිහිටීම ස්ථාවර නැහැ. අපට නොපෙනෙන වේගයෙන් ඒවා වෙනස් වෙනවා. ඉතින්, වසර මිලියන 250 කට පසු ඒ වෙනස්කම් දර්ශනය වන්නේ කෙසේ ද?

article

උල්කාපාතවලින් හමු වුණු DNA – RNA තැනුම් ඒකක

‘පෘථිවියට ජීවය පැමිණියේ අභ්‍යවකාශයෙනි’ යන මතය විශ්වාස කරන විද්වතුන් ලෝකයේ සිටිනවා.  මේ අනාවරණය ඔවුන්ට නම් ඉතා වැදගත්.

article

End of Articles

No More Articles to Load