ලෝකයේ ඉහළ ම උද්ධමනයක් පවතින රටවල් 4ක්

අද වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය 50% ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා. ලෝකයේ සමහර රටවල්වල උද්ධමන අනුපාතය ඊට වඩා බොහෝ වැඩි අගයක් ගන්නවා. එවැනි රටවල් 4ක් පිළිබඳව යි මෙම ලිපිය.

article

තෙවන පාර්ශවීය මැදිහත්වීමකින් විලංගු වැටුණු ශ්‍රී ලංකා පාපන්දුව

ජාත්‍යන්තර පාපන්දු සම්මේලනය මඟින් ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයට තාවකාලික තහනමක් පසුගිය සතියේ පැනවූවා.

article

බල ශක්ති අර්බුදයට මුහුදු දියෙන් ක්‍රියා කරන විදුලි පහනක්

මුහුදු ජලයෙන් ක්‍රියා කරන විදුලි පහනක් නිර්මාණය කිරීමට මිගෙල් මොහිකා නම් කොළොම්බියා නිර්මාණකරුවාට හැකි වුණා.

article

දෙමුහුන් වී සොයා ගත් චීන කෘෂි විද්‍යාඥයා- යුවාන් ලෝන්ග්පිං

දෙමුහුන් වී ප්‍රභේද නිෂ්පාදනය කරමින් පෙරළියක් සිදු කළ යුවාන් ලෝන්ග්පිං නම් චීන විද්‍යාඥයා පිළිබඳව යි මේ ලිපිය.

article

End of Articles

No More Articles to Load