ගෘහස්ථව වඩා හොඳ හුස්මක් ගන්න ඉඩ සලසන මාර්ග හතරක්

මේ දවස්වල, ගෘහස්ථ ව එහෙම නැති නම් ගෙදරට ම වී සිටීම සැහෙන්න හොඳ අදහසක් විදිහට පේනවා, ඒ විශේෂයෙන් මේ දවස් වල තියෙන 32 ° C විතර කරකැවිල්ලක් ඇති වෙන තරම් උෂ්ණත්වය, නාගරික ප්‍රදේශවල තිබෙන අධික වාහන තදබදය, අපද්‍රව්‍ය හා කැලිකසළ ගිනි තැබීම්, හරිතාගාර වායු විමෝචනයෙන් සිද්ද වෙන වායු දුෂණය වගේ බොහොමයක් හේතු නිසා.

article

“එයා පිරිමි ළමයෙක්ද ගැහැනු ළමයෙක්ද?”: අපි ලිංගික වර්ධනයේ වෙනස්කම් ගැන කතා කරමු 

“අපේ දෙවැනි දරුවාට ලිංගික අනන්‍යතාව පිළිබඳ වෙනසක් අවශ්‍යයි කියලා දැනගත්තාම අපි තීරණය කළා අපේ උපන්ගම අත්හැරලා යන්න. අපේ නෑදෑයෝ, යහළුවෝ, අපි දන්න කියන හැම කෙනෙක්ම හිටියේ අපේ ගමේ.

article

End of Articles

No More Articles to Load