විදෙස් ටෙලි නිර්මාණවල ජනප්‍රියත ම තේමා ගීත කිහිපයක්

මේ අසූව – අනූව දශකවල මෙරට රූපවාහිනී නාළිකාවල ඉමහත් ජනප්‍රියත්වයක් හිමි කර ගනිමින් විකාශය වූ විදෙස් ටෙලි නිර්මාණවල තේමා ගීත කිහිපයක්.

article

සියා: කාගෙත් සිත් ගත් සංගීත ලෝකයේ ආදරණීය චරිතය

ලෝකයේ දක්ෂත ම ගායිකාවන්ගෙන් කෙනෙක් වන සියාට, උච්ච ස්වර ඉතාම පැහැදිලි ව, මැනවින් ගායනා කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා.

article

End of Articles

No More Articles to Load