ත්‍රිකුණාමලය සුන්දර කරන මාබල් වෙරළ තීරය

සුන්දර නැගෙනහිර මුහුදු තීරයේ එක්තරා වෙරළ තීරයකට හිරු රැස් පතිත වුණු විට කිරිගරුඬ මෙන් දිලෙනවා. එනිසා එම වෙරළ තීරයට “මාබල් බීච්” යන නම වැටී තිබෙනවා.

video

ලංකාවේ පිටසක්වළ කන්ද

පොළොන්නරුවේ කන්දේගම ගම්මානයේ අමුතු හැඩයකින් යුත් කන්දක් පිහිටා තිබෙනවා. එම කඳු මුදුනේ සුවිශේෂී හැඩය නිසා, පිටසක්වළ ජීවීන් එහි පැමිණෙන බවට විශ්වාසයක් පවතිනවා.

video

End of Articles

No More Articles to Load