දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී ආසියාව (පස්වැනි කොටස) – බුරුම යුධ ව්‍යාපාරයේ සිට යුද්ධාවසානය කරා

දෙවන ලෝක යුද්ධයට ජපන් හමුදා සම්බන්ධ වූ මුල් මාස කිහිපය තුළ ආසියාවේ ප්‍රදේශ ගණනාවක් ඔස්සේ…

article

දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී ආසියාව (සිව්වන කොටස) – ජපානය විසින් ලංකාවට පහර දීම​

කළින් ලිපියෙන් අප විස්තර කළ ආකාරයට 1942 මාර්තු මාසය වනවිට ජපනුන් මලයාව​, සිංගප්පූරුව, ඉන්දුනීසියාව වගේම…

article

දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී ආසියාව (දෙවැනි කොටස) – හොංකොං සහ පිලිපීනයට ජපානයෙන් පහර

දෙවන ලෝක යුද්ධයේ ආසියානු කලාපය සම්බන්ධයෙන් අප ඉදිරිපත් කරන ලිපි පෙළෙහි පළමු ලිපියෙන් අප සාකච්ඡා…

article

End of Articles

No More Articles to Load