ලොව ලොකු ම බොරුකාරයා තේරීමේ තරගය

එංගලන්තයේ සැන්ටන් බ්‍රිජ් තානායමේ වාර්ෂිකව  පැවැත්වෙන ලොව ලොකු ම බොරුකාරයා තේරීමේ තරගය පිළිබඳවයි මෙම කෙටි වීඩියෝව.

Related Articles