යතුරුලියන සිත්තරා

එංගලන්තයේ ජීවත් වන ජේම්ස් කුක් නමැති තරුණයා යතුරුලියනය භාවිතයෙන් සිතුවම් මවන්නට සමත් පුද්ගලයෙක්. ඔහුගේ හැකියාව ගැනයි මෙම කෙටි වීඩියෝව. 

Related Articles