විසඳුමක් නොව ගැටලු රැසක ඇරඹුම වූ චීනයේ එක් දරු ප්‍රතිපත්තිය

චීනයේ “එක්දරු ප්‍රතිපත්තිය” හේතුවෙන් එරට දරු උපත් ප්‍රමාණය විශාල ලෙස පහළ ගොස්, තවත් අහිතකර ප්‍රතිවිපාක ගණනාවක් ද ඇති විය.

article

ස්ත්‍රී-පුරුෂ අසමානතාවට යළි පණ දෙන දකුණු කොරියා ජනපති

තාක්ෂණය සහ මානව සංවර්ධනය ඔස්සේ ප්‍රගතිශීලි වෙමින් සිටින සමාජයකින් නොඇසෙන අන්දමේ පුවතක් දකුණු කොරියාවෙන් වාර්තා වුණා.

article

විවාහයෙන් පිටත ලිංගිකත්වය තහනම්: මීළඟ ඉරානය ඉන්දුනීසියාව ද?

මානව හිමිකම් වැඩි වශයෙන් කතාබහට ලක් වන යුගයක අරුම පුදුම නීති මාලාවක් එළි දැක්වීමට ඉන්දුනීසියාව ක්‍රියා කළේ ඇයි?

article

End of Articles

No More Articles to Load