රුපියල ඇත්තට ම ශක්තිමත් වුණා ද? නැද්ද?

අමෙරිකන් ඩොලර් එකත් එක්ක බැලුවම ලංකාවේ රුපියල ශක්තිමත් වෙලා.මේ සතියේ ලෝකේ වැඩියෙන්ම ක්‍රියාකාරී මුදල් ඒකකය වුණෙත් අපේ රුපියල. කොහොම ද එහෙම වුණේ?

Related Articles