‘ගැෆ්ස් පවර්ෆුල් ඊගල්’: කැන්ගරුවන් දඩයම් කළ රාජාලියා

මේ රාජාලි විශේෂය එකල ජීවත් වූ කැංගරුවන් සහ, ඒ හා සමාන ජීවී විශේෂ කිහිපයක් ම ගොදුරු කර ගන්නට ඇතැයි සැලකෙනවා.

article

සොබාදමේ අපූරු නිමැවුම: කල්තොට වන මැද හුණුගල් තටාකය

සොබාදහම හුණුගලින් නිර්මාණය කළ සුන්දර දිය තටාක සහිත තැනක් බලංගොඩ කල්තොටට නුදුරුව වලවේ ගං නිම්නයේ වනගත ව පිහිටා තිබෙනවා.

article

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ප්‍රසිද්ධ සංචාරක කුරුළු විශේෂ 3ක්

සංචාරක පක්ෂි සමයේ දී මෙරට කළපු සහ වගුරුබිම් ආශ්‍රිතව වැඩි වශයෙන් දැකගන්නට පුළුවන් සංචාරක පක්ෂීන් තිදෙනකු පිළිබඳව යි මෙම කෙටි වීඩියෝව

article

End of Articles

No More Articles to Load