බ්ලෙඩ් විලේ චමත්කාරය විඳගනිමු

වයඹදිග ස්ලෝවේනියාවේ පිහිටා තිබෙන බ්ලෙඩ් විල ශීත කාලයේ දී අයිස්වලින් වැසී යනවා. විල අසබඩ මධ්‍යතන යුගයට අයත් ඉතා පැරණි බළකොටුවක් ද පිහිටා තිබෙනවා.

Related Articles