කළුවර ශාකය විශේෂ වන්නේ ඇයි?

බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත යුගයේ දීත් මෙරට සුලබව දක්නට ලැබුණු කළුවර ශාකය, අද වන විට වඳ වී යෑමේ දැඩි තර්ජනයට ලක්ව තිබෙන්නේ මිනිසුන් ඒවා ආත්මාර්ථකාමී ලෙස විනාශ කළ නිසා යි.

Related Articles