ෆ්ලෙමිංගෝ පක්ෂීන් රෝස පැහැ ගැන්වුණේ කොහොමද?

උපතින් සුදු පැහැති ෆ්ලෙමිංගෝ පක්ෂීන් රෝස පැහැ ගැන්වෙන්නේ ඔවුන් දිනපතා කරන එක්තරා ක්‍රියාවක් නිසා යි. හිස උඩු යටිකුරු කරගෙන ආහාර ගන්නා මේ අපූරු පක්ෂීන්ගේ වර්ණ ගැන හෝඩුවාවකුයි මේ.

Related Articles