අපේ සොබාදම රකින සොඳුරු නවාතැන් රැකගැනීම

වන රක්ෂිත හා වෙරළ පිරිසිදු කිරීමේ ව්‍යාපෘති වලට වඩා අපේ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමට කළ යුතු තවත් බොහෝ දේ තිබේ. ‘පාරිසරික සංවේදී ප්‍රදේශ’ යනු අපේ පරිසරයේ පැවැත්මට දායක වන කුඩා ජල මාර්ග, බිම් කඩිති හා පෝෂක ප්‍රදේශ වලින් යුත් සංකීර්ණ ජාලයකි. මෙම වීඩියෝ පටය තුළින් අපි ඒවායේ වැදගත්කම සහ එයින් ලැබෙන ප්‍රයෝජන ගැන සොයා බලමු.

Related Articles