ඕස්ට්‍රේලියාවේ ‘සියදිවි නසාගැනීමේ ගස’

ඕස්ට්‍රේලියාවේ වනාන්තර වල වැවෙන ගිම්පි ගිම්පි ශාකය ස්පර්ෂ වුවහොත් ඇතිවන වේදනාව දරාගත නොහැක්කක්. එයින් පසුපස පිසදාගත් අයෙක් අවසානයේ හිසට වෙඩි තබාගත්තා.

Related Articles