ටියුලිප් මල නෙදර්ලන්තයට පැමිණි හැටි

16 වැනි සියවසේ අග භාගයේ දී නෙදර්ලන්තයට හඳුන්වාදුන් ටියුලිප් මල එරට ජනප්‍රිය වුණු ආකාරය පිළිබඳව දැනගන්න මෙම වීඩියෝව නරඹමු.
 

Related Articles