ශ්‍රී ලංකාව – වනජීවී සංචාරයේ ඊළඟ කේන්ද්‍රස්ථානය ද?

නානාප්‍රකාර සතුන් වර්ග නිරීක්ෂණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව තරම් සුදුසු තැනක් නැති බව නම් කාටවත් එතරම් රහසක් නෙවෙයි- එත් ඒ සඳහා ලෝකේ හොඳම තැන ශ්‍රී ලංකාව වෙන්න පුළුවන් කියලා කිව්වොත්?

මෙන්න ඒ ගැන ම අපි හදපු වීඩියෝවක්.

Related Articles