පවතින රස්නය ගැන බොහෝදෙනෙකු නොදත් පැත්ත

ඉන්දීය සාගරය ලොව අන් සාගර වලට සාපේක්ෂව වැඩි වේගයකින් රත්වෙමින් පවතී. මෙයට හේතුවන්නේ කුමක්ද? ලංකාවට මින් ඇති බලපෑම කුමක්ද? Roar හි අප දේශගුණ-විශේෂඥ ආචාර්ය රොක්සි මැතිව් කෝල්ගෙන් මේ ගැන විමසුවේ ප්‍රශ්නය කුමක්දැයි හඳුනාගැනීම පිණිසයි. ඉතින් මේ විස්තර සියල්ල යොදාගෙන සැදු අපේ වීඩියෝව ඔබත් බලන්න. මේ පිලිබඳ වැඩිදුරටත් විස්තර දැනගැනීමට මේ ලිපියත් කියවා බලන්න.

Related Articles