හර්මනස්හි පැවැත්වෙන තල්මසුන්ගේ මංගල්‍යය

ලෝකයේ තල්මසුන් බහුල ව ජීවත් වන ප්‍රදේශ අතරට දකුණු අප්‍රිකාවේ වෝකර් බොක්කේ පිහිටි හර්මනස් ප්‍රදේශය ද අයත්. මෙම කෙටි වීඩියෝවෙන් ඔබට කියන්නේ හර්මනස් හි තල්මසුන් පිළිබඳව යි.

Related Articles