සමගිය වඩවන Sunlight මනුදම් වියමන කිරිබත්ගොඩදී

ලාංකේය ජනකොටස් අතර සමගිය වඩවන Sunlight මනුදම් වියමනෙහි තවත් අදියරක් පසුගියදා කිරිබත්ගොඩ බස් නැවතුම්පොළේදී පැවැත්වුණේ මෙලෙසයි.

Related Articles