බ්‍රිතාන්‍යයේ රැජිණ මිය ගිය පසු සිදුවන දේ

බ්‍රිතාන්‍ය රජපවුල සම්ප්‍රදායන් රැසක් ආරක්ෂා කරනවා. රජෙකු හෝ රැජිණක මිය ගියාමත් එහෙමයි. දෙවන එලිසබෙත් රැජිණ මියගිය විටෙක සිදුවන චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර මේ ආකාර වේවි.

Related Articles