කුස්සියේ ජරමරේ: අම්මගෙ කෑම වට්ටෝරුව දරුවො අරන් උයලා

 අම්මගෙ ඇස් බැල්ම යට ඉඳගෙන එයාට උයන එක බය හිතෙන දෙයක් විදියට පෙනෙනවාද? අපි මේ අභියෝගය භාර ගන්න කියලා හිත හය්ය තුන් දෙනකුට ආරාධනා කළා. එතෙන්දි සිද්ද වෙච්ච දේයි මේ. #මව්වරුන්ගේ දිනය2023

Related Articles