2019 ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිඵල සාරාංශය

ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය තුළ පැවැත්වුණු 8 වැනි ජනාධිපතිවරණය පසුගිය සෙනසුරාදා නිමාවට පත් වුණා. එහි දී ඡන්ද 6,924,255ක් ලබා ගත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, සියලුම අපේක්ෂකයන් අබිබවමින් ජයග්‍රාහකයා බවට පත් වුණා. එසේම, ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රමාණයෙන් 52.25%ක ප්‍රතිශතයක් ලබා ගත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, දිස්ත්‍රික් 22න් 16ක් ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වුණා. 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය 

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අතීතයේ සිටම වඩාත් වාසිදායක වුණු දිස්ත්‍රික්ක අතුරින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට සුවිශේෂී ස්ථානයක් හිමි වනවා. නමුත්, ඔවුන් මෙවර ජනාධිපතිවරණයේ දී කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ විශාල පසුබෑමකට ලක් වුණා. ඔවුන් සුපුරුදු පරිදි කොළඹ නගරය තුළ තිබෙන ආසන 6ම ජයග්‍රහණය කළා. නමුත්, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට අයත් වුණු ඉතිරි ආසන 9ම ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කළ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පහසුවෙන්ම ජයග්‍රහණය කළා. එහි දී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කඩුවෙල, හෝමාගම, කැස්බෑව, සහ මහරගම යන ආසන 4ම 65%කට වැඩි ප්‍රතිශතවලින් ජයග්‍රහණය කිරීම සුවිශේෂී සිදුවීමක් වුණා. එසේම මෙය 1994 ජනාධිපතිවරණයට පසුව එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිල කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ දී ලද දරුණුම පරාජය බවට පත් වුණා. 

2019 ජනාධිපතිවරණය 

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ (ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ)- ඡන්ද 727,713 (53.19%)

සජිත් ප්‍රේමදාස (නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ)- ඡන්ද 559,921 (40.92%)

2015 ජනාධිපතිවරණය 

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන (නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ)- ඡන්ද 725,073 (55.93%)

මහින්ද රාජපක්ෂ (එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය)- ඡන්ද 562,614 (43.30%)

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 

පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේ දී නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සන්ධානය නියෝජනය කළ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය ඡන්ද 4,660කින් ජයග්‍රහණය කළා. නමුත්, මෙවර ජනාධිපතිවරණයේ දී එම ජනමතයෙහි විශාල වෙනසක් සිදුව තිබුණා. ඒ අනුව මෙවර ජනාධිපතිවරණයේ දී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කළේ වැඩි ඡන්ද 361,199ක් ලබා ගනිමින්. එහි දී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ලබා ගත් වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණය, ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසය තුළ යම් අපේක්ෂකයෙකු ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කළ ඉහළම ඡන්ද පරතරය බවට පත් වුණා. එසේම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තුළ ඇති ආසන 13 අතුරින් මීගමුව සහ වත්තල ආසන පමණක් පරාජය වුණු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගම්පහ, දොම්පේ, මහර, සහ බියගම ආසනවල දී 63%කට වැඩි ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් රඳවා ගෙන තිබුණා.

2019 ජනාධිපතිවරණය 

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ- ඡන්ද 855,870 (59.28%)

සජිත් ප්‍රේමදාස- ඡන්ද 494,671 (34.26%)

2015 ජනාධිපතිවරණය 

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන- ඡන්ද 669,007 (49.83%)

මහින්ද රාජපක්ෂ- ඡන්ද 664,347 (49.49%)

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය 

2019 ජනාධිපතිවරණයේ දී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂක ගෝඨාභය කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන 8ම ජයග්‍රහණය කළා. ඔවුන්ගේ පාර්ශවය 2015 ජනාධිපතිවරණයේ දීත් කළුතර දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කර තිබුණත්, එවර ඔවුන් පානදුර සහ බේරුවල ආසන පරාජයට පත් වී තිබුණා. එසේම මෙවර ජනාධිපතිවරණයේ දී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හොරණ, බණ්ඩාරගම, සහ අගලවත්ත යන ආසනවල දී 61% ඡන්ද ප්‍රතිශතය ඉක්මවා තිබුණා.

2019 ජනාධිපතිවරණය 

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ- ඡන්ද 482,920 (59.49%)

සජිත් ප්‍රේමදාස- ඡන්ද 284,213 (35.01%)

2015 ජනාධිපතිවරණය 

මහින්ද රාජපක්ෂ- ඡන්ද 395,890 (52.65%)

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන- ඡන්ද 349,404 (46.46%)

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය 

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලට සාම්ප්‍රදායිකව වාසිදායක දිස්ත්‍රික්කයක් වන මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය, මෙවර ජනාධිපතිවරණයේ දී ජයග්‍රහණය කළේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ යි. එහි දී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන 13න් 7ක් ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වුණා. එලෙස ජයග්‍රහණය කළ ආසන අතරට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වඩාත් වාසිදායක වුණු හාරිස්පත්තුව සහ සෙංකඩගල යන ආසන දෙකත් අයත් වුණා.

2019 ජනාධිපතිවරණය 

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ- ඡන්ද 471,502 (50.43%)

සජිත් ප්‍රේමදාස- ඡන්ද 417,355 (44.64%)

2015 ජනාධිපතිවරණය 

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන- ඡන්ද 466,994 (54.56%)

මහින්ද රාජපක්ෂ- ඡන්ද 378,585 (44.23%)

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය 

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ මාතලේ ආසනය හැර සෙසු ආසන 3ම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජයග්‍රහණය කළා. එහි දී දඹුල්ල සහ ලග්ගල ආසනවල දී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 60%කට වැඩි ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් රඳවා ගැනීමට සමත් වුණා. එසේම, මෙවර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය තුළ වාර්තා කළ වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණය දෙවැනි  වන්නේ 2010 ජනාධිපතිවරණයේ දී මහින්ද රාජපක්ෂ වාර්තා කළ වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණයට පමණයි.

2019 ජනාධිපතිවරණය 

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ- ඡන්ද 187,821 (55.37%)

සජිත් ප්‍රේමදාස- ඡන්ද 134,291 (39.59%)

2015 ජනාධිපතිවරණය 

මහින්ද රාජපක්ෂ- ඡන්ද 158,880 (51.41%)

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන- ඡන්ද 145,928 (47.22%)

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය 

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය අතීතයේ සිටම එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලට වාසිදායක වුණා. එම නිසාම මෙවරත් නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස පහසුවෙන්ම නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කළා. එහි දී සජිත් ප්‍රේමදාස හඟුරන්කෙත ආසනය පමණක් පරාජය වන විට සෙසු ආසන 3ම පහසුවෙන්ම ජයග්‍රහණය කළා. ඒ අතුරින් සජිත් ප්‍රේමදාස ලක්ෂයකට ආසන්න ඡන්ද පරතරයක් වාර්තා කරමින් නුවරඑළිය-මස්කෙළිය ආසනය ජයග්‍රහණය කර තිබීම සුවිශේෂී සිදුවීමක් වුණා.

2019 ජනාධිපතිවරණය 

සජිත් ප්‍රේමදාස- ඡන්ද 277,913 (58.28%)

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ- ඡන්ද 175,823 (36.87%)

2015 ජනාධිපතිවරණය 

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන- ඡන්ද 272,605 (63.88%)

මහින්ද රාජපක්ෂ- ඡන්ද 145,339 (34.06%)

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය 

මෙවර ජනාධිපතිවරණයේ දී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගාල්ල ආසනය හැර දිස්ත්‍රික්කයේ සෙසු ආසන 8ම ජයග්‍රහණය කළා. එහි දී ඔහු කරන්දෙණිය සහ හබරාදූව ආසනවල දී 69%කට වැඩි ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් වාර්තා කර තිබුණා. එසේම මෙවර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය තුළ දී වාර්තා කළ වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණය 248,747ක් වන විට ඡන්ද ප්‍රතිශතය 64.26% බවට පත් වුණා. එය ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසයේ දී එම දිස්ත්‍රික්කය තුළ යම් අපේක්ෂකයෙකු වාර්තා කළ වැඩිම ඡන්ද ප්‍රතිශතය සහ ඉහළම වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණය බවට පත් වීම සුවිශේෂී සිදුවීමක් වුණා.

2019 ජනාධිපතිවරණය 

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ- ඡන්ද 466,148 (64.26%)

සජිත් ප්‍රේමදාස- ඡන්ද 217,401 (29.97%)

2015 ජනාධිපතිවරණය 

මහින්ද රාජපක්ෂ- ඡන්ද 377,126 (55.64%)

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන- ඡන්ද 293,994 (43.37%)

මාතර දිස්ත්‍රික්කය 

2019 ජනාධිපතිවරණයේ දී ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ඉහළම ඡන්ද ප්‍රතිශතය ලබාදුන්නේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වීම සුවිශේෂී සිදුවීමක්. එහි දී හක්මන සහ කඹුරුපිටිය ආසනවල දී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 71%කට වඩා වැඩි ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් රඳවා ගෙන තිබුණා. එසේම මෙවර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මාතර දිස්ත්‍රික්කය තුළ වාර්තා කළ ඡන්ද ප්‍රතිශතය සහ වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණය, ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසය තුළ යම් අපේක්ෂකයෙකු එම දිස්ත්‍රික්කය තුළ වාර්තා කළ වැඩිම ඡන්ද ප්‍රතිශතය සහ ඉහළම වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණය බවට පත් වුණා.

2019 ජනාධිපතිවරණය 

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ- ඡන්ද 374,481 (67.25%)

සජිත් ප්‍රේමදාස- ඡන්ද 149,026 (26.76%)

2015 ජනාධිපතිවරණය 

මහින්ද රාජපක්ෂ- ඡන්ද 297,823 (57.81%)

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන- ඡන්ද 212,435 (41.24%)

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

මෙවර ජනාධිපතිවරණය සඳහා තරග කළ ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් දෙදෙනාටම හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයට යම් උරුමයක් තිබුණා. නමුත් සියලුදෙනාම මවිත කරමින් සජිත් ප්‍රේමදාස හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය තුළ 25.85%ක ප්‍රතිශතයක් රඳවා ගන්නා විට, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කළේ 66.17%ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් රඳවා ගනිමින්. එහි දී සජිත් ප්‍රේමදාස නියෝජනය කළ තිස්සමහාරාම ආසනයේ දී ඔහුගේ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 29.68% බවට පත්ව තිබීම කැපී පෙනෙන සිදුවීමක් වුණා.

2019 ජනාධිපතිවරණය 

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ- ඡන්ද 278,804 (66.17%)

සජිත් ප්‍රේමදාස- ඡන්ද 108,906 (25.85%)

2015 ජනාධිපතිවරණය 

මහින්ද රාජපක්ෂ- ඡන්ද 243,295 (63.02%)

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන- ඡන්ද 138,708 (35.93%)

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන 11ම සජිත් ප්‍රේමදාස පහසුවෙන්ම ජයග්‍රහණය කළා. එහි දී ඔහු 2015 වසරේ ඔවුන්ගේ පාර්ශවයේ අපේක්ෂකයාට සාපේක්ෂව ඉහළ වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණයක් සහ ඉහළ ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් වාර්තා කර තිබීම සුවිශේෂී සිදුවීමක් වුණා.

2019 ජනාධිපතිවරණය 

සජිත් ප්‍රේමදාස- ඡන්ද 312,722 (83,86%)

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ- ඡන්ද 23,261 (6.24%)

2015 ජනාධිපතිවරණය 

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන- ඡන්ද 253,574 (74.42%)

මහින්ද රාජපක්ෂ- ඡන්ද 74,454 (21.85%)

වන්නි දිස්ත්‍රික්කය

වන්නි දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන 3ම සජිත් ප්‍රේමදාස පහසුවෙන්ම ජයග්‍රහණය කළා. එහි දී ඔහු මුලතිව් ආසනය ඉහළම ඡන්ද ප්‍රතිශතයකින් ජයග්‍රහණය කර තිබුණා.

2019 ජනාධිපතිවරණය 

සජිත් ප්‍රේමදාස- ඡන්ද 174,739 (82.12%)

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ- ඡන්ද 26,105 (12.27%)

2015 ජනාධිපතිවරණය 

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන- ඡන්ද 141,417 (78.47%)

මහින්ද රාජපක්ෂ- ඡන්ද 34,377 (19.07%)

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන 3ම සජිත් ප්‍රේමදාස පහසුවෙන්ම ජයග්‍රහණය කළා. එහි දී ඔහු මඩකලපුව ආසනය වැඩි ඡන්ද ලක්ෂයකට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් ජයග්‍රහණය කර තිබුණා.

2019 ජනාධිපතිවරණය 

සජිත් ප්‍රේමදාස- ඡන්ද 238,649 (78.70%)

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ- ඡන්ද 38,460 (12.68%)

2015 ජනාධිපතිවරණය 

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන- ඡන්ද 209,422 (81.62%)

මහින්ද රාජපක්ෂ- ඡන්ද 41,632 (16.22%)

දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අම්පාර ආසනය හැර සෙසු ආසන 3ම සජිත් ප්‍රේමදාස පහසුවෙන්ම ජයග්‍රහණය කළා. එහි දී ඔහු පොතුවිල් ආසනය වැඩි ඡන්ද 80,000කට වැඩි ප්‍රමාණයකින් ජයග්‍රහණය කර තිබුණා.

2019 ජනාධිපතිවරණය 

සජිත් ප්‍රේමදාස- ඡන්ද 259,673 (63.09%)

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ- ඡන්ද 135,058 (32.82%)

2015 ජනාධිපතිවරණය 

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන- ඡන්ද 233,360 (65.22%)

මහින්ද රාජපක්ෂ- ඡන්ද 121,027 (33.82%)

දිගාමඩුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ සේරුවිල ආසනය හැර සෙසු ආසන 2ම සජිත් ප්‍රේමදාස පහසුවෙන්ම ජයග්‍රහණය කළා. එහි දී ඔහු, මුතූර් ආසනය වැඩි ඡන්ද 80,000කට වැඩි ප්‍රමාණයකින් ජයග්‍රහණය කර තිබුණා.

2019 ජනාධිපතිවරණය 

සජිත් ප්‍රේමදාස- ඡන්ද 166,841 (72.10%)

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ- ඡන්ද 54,135(23,39%)

2015 ජනාධිපතිවරණය 

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන- ඡන්ද 140,338 (71.84%)

මහින්ද රාජපක්ෂ- ඡන්ද 52,111 (26.67%)

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

2019 ජනාධිපතිවරණයේ දී කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන 14ම ජයග්‍රහණය කළේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂකයා වුණු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ යි. එහි දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලට වාසිදායක ආසනයක් වුණු කුරුණෑගල පවා පොදුජන පෙරමුණ පහසුවෙන්ම ජයග්‍රහණය කළා. එසේම, මෙවර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කළ වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණය දෙවැනි වුණේ 2010 වසරේ දී මහින්ද රාජපක්ෂ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය තුළ වාර්තා කළ වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණයට පමණයි.

2019 ජනාධිපතිවරණය 

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ- ඡන්ද 652,278 (57.90%)

සජිත් ප්‍රේමදාස- ඡන්ද 416,961 (37.01%)

2015 ජනාධිපතිවරණය 

මහින්ද රාජපක්ෂ- ඡන්ද 556,868 (53.46%)

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන- ඡන්ද 476,602 (45.76%)

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ පුත්තලම ආසනය සජිත් ප්‍රේමදාස පහසුවෙන්ම ජයග්‍රහණය කරන විට සෙසු ආසන 4ම ජයග්‍රහණය කළේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ යි. එහි දී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආණමඩුව ආසනය තුළ 64.07ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් රඳවා ගන්නා විට, සජිත් ප්‍රේමදාස පුත්තලම ආසනය තුළ දී 71.28ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් වාර්තා කර තිබුණා.

2019 ජනාධිපතිවරණය 

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ- ඡන්ද 230,760 (50.83%)

සජිත් ප්‍රේමදාස- ඡන්ද 199,356 (43.91%)

2015 ජනාධිපතිවරණය 

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන- ඡන්ද 202,073 (50.04%)

මහින්ද රාජපක්ෂ- ඡන්ද 197,751 (48.97%)

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

2019 ජනාධිපතිවරණයේ දී අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන 7ම ජයග්‍රහණය කළේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂකයා වුණු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ යි. එහි දී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කලාවැව, නැගෙනහිර අනුරාධපුරය, සහ මැදවච්චිය යන ආසනවල දී 60% ඡන්ද ප්‍රතිශතය ඉක්මවා තිබුණා.

2019 ජනාධිපතිවරණය 

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ- ඡන්ද 342,223 (58.97%)

සජිත් ප්‍රේමදාස- ඡන්ද 202,348 (34.87%)

2015 ජනාධිපතිවරණය 

මහින්ද රාජපක්ෂ- ඡන්ද 281,161 (53.59%)

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන- ඡන්ද 238,407 (45.44%)

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන 3ම කිසිදු අපහසුවකින් තොරව ජයග්‍රහණය කළේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ යි. එහි දී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වැඩිම ඡන්ද ප්‍රතිශතය මින්නේරිය ආසනයේ දී වාර්තා කර තිබුණා.

2019 ජනාධිපතිවරණය 

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ- ඡන්ද 147,340 (53.01%)

සජිත් ප්‍රේමදාස- ඡන්ද 112,473 (40.47%)

2015 ජනාධිපතිවරණය 

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන- ඡන්ද 147,974 (57.80%)

මහින්ද රාජපක්ෂ- ඡන්ද 105,640 (41.27%)

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය 

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලට අතීතයේ සිටම වඩාත් වාසිදායක වුණා. නමුත් මෙවර ජනාධිපතිවරණයේ දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලට ජයග්‍රහණය කිරීමට හැකි වුණේ හාලි-ඇළ, පස්සර, සහ හපුතලේ යන ආසන 3 පමණ යි. ඒ අනුව පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ දිස්ත්‍රික්කයේ සෙසු ආසන 6ම ජයග්‍රහණය කළා. එහි දී ඔහු බදුල්ල සහ වැලිමඩ ආසන 2ක ජයග්‍රහණය කිරීම සුවිශේෂී සිදුවීමක් වුණා.

2019 ජනාධිපතිවරණය 

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ- ඡන්ද 276,211 (49.29%)

සජිත් ප්‍රේමදාස- ඡන්ද 251,706 (44.92%)

2015 ජනාධිපතිවරණය 

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන- ඡන්ද 249,524 (49.21%)

මහින්ද රාජපක්ෂ- ඡන්ද 249,243 (49.15%)

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය පසුගිය කාල සමයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලේ බලකොටුවක් බවට පත් වුණා. එම වාසිය මෙවර ජනාධිපතිවරණයේ දී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂටත් ලැබුණා. එම නිසාම ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසයේ මුල්මවරට මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය ඡන්ද ලක්ෂයක් ඉක්මවා ජයග්‍රහණය කළ අපේක්ෂකයා බවට පත් වීමට ගෝඨාභය රාජපක්ෂට හැකි වුණා.

2019 ජනාධිපතිවරණය 

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ- ඡන්ද 208,814 (65.34%)

සජිත් ප්‍රේමදාස- ඡන්ද 92,539 (28.95%)

2015 ජනාධිපතිවරණය 

මහින්ද රාජපක්ෂ- ඡන්ද 172,745 (61.45%)

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන- ඡන්ද 105,276 (37.45%)

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය

මෙවර ජනාධිපතිවරණයේ දී රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන 8ම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජයග්‍රහණය කළා. එහි දී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කොලොන්න ආසනය 68.05%ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් වාර්තා කරමින් ජයග්‍රහණය කර තිබීම සුවිශේෂී සිදුවීමක් වුණා. එසේම, එය යම් අපේක්ෂකයෙකු ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසය තුළ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ආසනයකින් වාර්තා කළ ඉහළම ප්‍රතිශතය බවටත් පත් වුණා.

2019 ජනාධිපතිවරණය 

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ- ඡන්ද 448,044 (59.93%)

සජිත් ප්‍රේමදාස- ඡන්ද 264,503 (35.38%)

2015 ජනාධිපතිවරණය 

මහින්ද රාජපක්ෂ- ඡන්ද 379,053 (55.74%)

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන- ඡන්ද 292,514 (43.01%)

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය

මෙවර ජනාධිපතිවරණයේ දී කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මාවනැල්ල ආසනය හැර ඉතිරි ආසන 8ම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පහසුවෙන්ම ජයග්‍රහණය කළා. එහි දී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කෑගල්ල ආසනය තුළ 60%කට වැඩි ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් රඳවා ගැනීමට සමත් වුණා.

2019 ජනාධිපතිවරණය 

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ- ඡන්ද 320,484 (55.66%)

සජිත් ප්‍රේමදාස- ඡන්ද 228,032 (39.60%)

2015 ජනාධිපතිවරණය 

මහින්ද රාජපක්ෂ- ඡන්ද 278,130 (51.82%)

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන- ඡන්ද 252,533 (47.05%)

සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

මෙවර ජනාධිපතිවරණයේ දී ජයග්‍රාහී අපේක්ෂකයාට 50%ක ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට පහසු නොවනු ඇති බවට අනාවැකි පළ වුණා. නමුත්, අවසානයේ දී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරණය ජයග්‍රහණය කළේ වැඩි ඡන්ද 1,360,016ක් ලබාගෙන 52.25%ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් රඳවා ගනිමින්.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ (ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ)- ඡන්ද 6,924,255 (52.25%)

සජිත් ප්‍රේමදාස (නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ)- ඡන්ද 5,564,239 (41,99%)

අනුර කුමාර දිසානායක (ජාතික ජන බලවේගය)- ඡන්ද 418,553 (3.16)

කවරයේ ඡායාරූපය- Roar සිංහල 

Related Articles