“පිටුපස වීදියේ” කොල්ලෝ

අප හොඳින් දන්නා වගේම, අපේ කනට හුරු ගීත නිර්මාණ විශාල සංඛ්‍යාවක් ගායනා කරපු, ලෝක ප්‍රසිද්ධ එකිනෙකට වෙනස් ගීත රැසක් නිර්මාණය කරපු සංගීත කණ්ඩායමක් වන Backstreet Boys ගැන මේ තොරතුරු ඔබ දැන සිටියා ද?

Related Articles