බැංකොක් නගරයේ කුලී රථ එළවළු උද්‍යාන

කොරෝනා වසංගතය නිසා අසරණ වී සිටින කුලී රථ රියදුරන් පිරිසක් සිය කුලී රථවල වහලය මත එළවළු වගා කරන පුවතක් පසුගිය දිනවල බැංකොක් නුවරින් අසන්නට ලැබුණා. මේ වීඩියෝව ඒ පිළිබඳව යි.

Related Articles