දකුණේ උපන් වම් සලකුණ – කපුගේ

ලාංකීය සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ නොමැකෙන සලකුණක් ලෙස අදටත් අප හදවතේ රැඳි කපුගේ මාස්ටර්, ඉපදුණේ 1945 වසරේ අද වැනි දවසක යි. මේ ඔහුගේ ජන්ම සංවත්සරය වෙනුවෙන් පිදෙන Roar සිංහල උපහාරය යි.

Related Articles