චීනය අභ්‍යවකාශ සටනේ තවත් ඉදිරියට

අභ්‍යවකාශය ජයගැනීමේ සටනට අවතීර්ණ වී සිටින චීනය පසුගිය කාලයේ දී ඉතාමත් වැදගත් අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුමක නිරත වුණා. මෙම කෙටි වීඩියෝව ඒ පිළිබඳව යි.

Related Articles