කොවිඩ්-19 සමග ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වය ඉහළට

කොවිඩ් 19 හේතුවෙන් ලංකාවේ මෙන්ම ලෝකයේ බොහෝ රටවල කාන්තාවන්ට හා ළමුන්ට එරෙහි ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වය ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

Related Articles