අසත්‍ය පුවතක් හඳුනා ගන්නේ කොහොමද?

සමාජ ජාල මෙන්ම ජනමාධ්‍යවල පවා නොදැනුවත්කමින් අසත්‍ය පුවත් ප්‍රචාරය වෙනවා. මාරාන්තික වසංගතයක් පැතිරෙන සමයක අසත්‍ය පුවත් Share කර අන් අයවත් රවටන අයෙක් බවට පත් වීමෙන් වළකින්න ඔබට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන මේ වීඩියෝවෙන් ඉගෙන ගනිමු.

Related Articles