ජාත්‍යන්තරය ජයගත් සිංහල සිනමා පටය- The Newspaper

ශ්‍රී ලාංකීය නිර්මාණයක් වන The Newspaper චිත්‍රපටය ජාත්‍යන්තර සිනමා උළෙල කිහිපයක් පසුගිය කාලයේ දී නියෝජනය කළා. මෙම කෙටි වීඩියෝව ඒ පිළිබඳව යි.

Related Articles