දමිළ නළු ධනූෂ්ව අනුකරණය කරන ලංකාවේ කෙනා – කවුද මේ?

අපට ඉඳහිට මුණගැහෙන ඇතැම් අයගේ නොදන්නා කතා කොතෙක් නම් ඇත්ද? “කවුද මේ?” තුළින් අපේ කතාබහ එවන් අයගේ දකින රාමුවෙන් එපිට කතාව යි. මේ එහි පළමු දිගහැරුම.

Related Articles