කිලිටි නොවෙන මජං කතාව

කොටුවෙ දුර බස් නවත්වන බස් නැවතුම්පොළේ ඔයාලත් ඕන තරම් එහෙට මෙහෙට ගිහින් ඇති, බලන්න මේ කෙනාව දැකල තියෙනවද කියල, මේ නිහඬ සේවයක් කරන අපූරු මිනිසෙක්

Related Articles