හොලිවුඩයෙන් ඇරඹි ‘Me too’ වැඩසටහන

me too මේ දිනවල රැල්ලක් ලෙස පැතිරී යන ප්‍රවණතාවක්. තමන්ට සිදු වූ ලිංගික අඩන්තේට්ටම් පිළිබඳ තොරතුරු ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කිරීම සිදුවෙනවා. මෙහි හොඳ මෙන්ම නරක පැතිකඩක් ද තිබෙනවා.

Related Articles