අලුත් විශේෂාංග ගණනාවක් සමග MS Office 2019 එළි දකියි

අපේ රටේත් වැඩි දෙනෙක් කාර්යයාල වැඩවලට භාවිත කරන MS Office හි 2019 සංස්කරණය පසුගියදා නිකුත් කෙරුණා. අලුත්ම විශේෂාංග බොහොමයක් මෙහි අඩංගුයි.

Related Articles