අයින්ස්ටයින් පැරද වූ ලාංකික දැරිය

බ්‍රිතාන්‍යයේ චැනල් 4 නාලිකාව විසින් සංවිධානය කරන ‘චයිල්ඩ් ජීනියස්’ වැඩසටහනේ මෙවර ජයග්‍රාහිකාව වූයේ නිෂී උග්ගල්ල යි. ඇය ශ්‍රී ලාංකික දෙමව්පිය යුවලකගේ දරුවෙකු වෙනවා.

Related Articles