ඔලිම්පික් තරග බිමේ සහෝදර ක්‍රීඩාශීලීත්වය

මෙවර ඔලිම්පික් උළෙලේ දී කටාර් ක්‍රීඩකයකු සහ ඉතාලි ක්‍රීඩකයකු පිරිමි උස පැනීමේ ඉසව්වේ රන් පදක්කම බෙදා ගත්තා. එය ඔලිම්පික් තරග බිමේ සහෝදර ක්‍රීඩාශීලීත්වය පෙන් වූ අපූරු අවස්ථාවක්.

Related Articles