කොවිඩ්-19 සමයේ එක්ව කටයුතු කරමු – ශ්‍රී ලාංකික යෞවනය කතා කරයි

කොවිඩ්-19 වසංගතය නිසා ඇතැම් ජන කොටස් සමාජ අපකීර්තියට, ඒකාකෘතිකරණයට, සහ වෙනස් කොට සැලකීමට හේතු වී තිබේ. මෙය බරපතල හා පුළුල් ප්‍රතිවිපාක ඇති කළ හැකි තත්වයකි.
ආරක්ෂිත සහ සාර්ධර්මයෙන් සුසැදි ශ්‍රී ලංකාවක් වෙනුවෙන් තාරුණ්‍යයට කළ හැකි දේ ගැන යෞවනයන් අදහස් දැක්වුවේ මෙහෙමයි.

Related Articles