ලොව නම්‍යශීලීම මිනිසා

ඩැනියෙල් බ්‍රවුනින්ග් ස්මිත් සැලකෙන්නේ ලොව නම්‍යශීලී පුද්ගලයෙකු ලෙස යි. ටෙනිස් පිත්තක් තුලින් රිංගා යන්නට ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා.

Related Articles