සිහින සැබෑ කරන පෙරළිකාර ‘හාදු යන්ත්‍රය’

නවීන තාක්ෂණික මෙවලම් ගණනාවක් ලොවට හඳුන්වා දුන් චීනය මෑතකාලීන ව හඳුන්වා දුන් පෙරළිකාර ‘හාදු යන්ත්‍රය’ ගැන මේ ලිපියෙන් සොයා බලමු.

article

Wireless Mi Security කැමරාව සමඟ ගෙදර CCTV එක ඔබ ම සවිකර ගන්න

CCTV සේවා සඳහා ඉතා අධික මිලක් වියදම් කරන්නට සිදු වෙනවා වගේ ම, බිත්ති පුරා වයර් අදින්නට සිදුවීමත්, උපාංග සම්බන්ධ කිරීමත් සඳහා විශාල ශ්‍රමයක් අවශ්‍ය වෙනවා.

article

අනාගත පාරිසරික අවදානමක් ගෙනෙන විදුලි වාහන බැටරි

පොසිල ඉන්ධන දහනයෙන් ක්‍රියාත්මක වන සාම්ප්‍රදායික වාහන හරහා සිදුවන පාරිසරික හානිය ගැන අප බොහෝ දුරට දැනුවත්. ඊට විසඳුමක් ලෙස පැමිණි විදුලි මෝටර් රථවලිනුත් පාරිසරික ගැටලු හට ගන්නේ නම්, අනාගතයේ දී විදුලියෙන් ක්‍රියා කරන වාහනත් සාර්ථක නොවිය හැකි යි. 

article

අනාගතයේ මෝටර් රථය – Audi Skysphere

Audi සමාගම අමුතු ම ආකාරයේ මෝටර් රථයක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. Skysphere නමින් හඳුන්වන මෙය වඩා අනාගත පෙනුමකින් සහ ඇදහිය නොහැකි හැකියාවන්ගෙන් යුක්ත එකක් බව කිව හැකි යි.

article

End of Articles

No More Articles to Load