විදෙස් ටෙලි නිර්මාණවල ජනප්‍රියත ම තේමා ගීත කිහිපයක්

මේ අසූව – අනූව දශකවල මෙරට රූපවාහිනී නාළිකාවල ඉමහත් ජනප්‍රියත්වයක් හිමි කර ගනිමින් විකාශය වූ විදෙස් ටෙලි නිර්මාණවල තේමා ගීත කිහිපයක්.

article

මුළුතැන්ගෙයි රජ කරන තුනපහ

ලෝකයේ විවිධ කුළුබඩු වර්ග 40 ක් පමණ තිබෙනවා. ඒ අතරින් එක කුළුබඩු මිශ්‍රණයක් අනෙක් සියල්ල ම පරයන ලක්ෂණවලින් යුක්ත යි. ඒ වෙන කුමක් වත් නොවේ, ශ්‍රී ලාංකික කෑම වේලට අනන්‍ය රස සුවඳ ලබා දෙන ‘තුන පහ’ යි.

article

End of Articles

No More Articles to Load