ඒඩ්ස් රෝගයට ඔසුවක්

ඊශ්‍රායලයේ පර්යේෂකයින් කණ්ඩායමක් ඒඩ්ස් රෝගය සඳහා නව ඖෂධයක් සොයාගෙන තිබෙනවා. මෙය 99% ක සාර්ථකත්වයකින් යුතු බව ඔවුන් පවසනවා.

Related Articles