කලාරි සටන් කලාවට පණ දෙන කේරළ මිත්තණිය

මීට වසර 3000කට පමණ පෙර ඉන්දියාවේ කේරළ ප්‍රදේශයෙන් ‘කලාරි’ නම් සටන් කලාව ආරම්භ වුණු බවට විශ්වාසයක් පවතිනවා. එම සටන් කලාව අද වන කේරළය පුරා ව්‍යාප්ත කිරීමට මූලික ව කටයුතු කරන්නේ 78 හැවිරිදි කාන්තාවක් බව ඇසුවොත් ඔබ පුදුමයට පත්වේවි!

Related Articles