සමාජ දුරස්ථභාවය හමුවේ සාමාන්‍ය වෛද්‍ය පරීක්ෂාවට සිදුවූ පෙරළිය

මාරාන්තික නව කොවිඩ් වෛරසය නිසා රෝහල්වලට යාම අවදානම් සහගතව ඇති තත්ත්වයක දුරස්ථ සන්නිවේදනය හරහා රෝග විනිශ්චය කරන සේවාවන් බිහිවුණා. එසේ බිහිවුණු oDoc ගැන එහි සම-නිර්මාතෘ වෛද්‍ය ජානක වික්‍රමසිංහ තම අදහස් මෙසේ පළ කළා.

Related Articles